Bölcsődei nevelés-gondozás

Bölcsődénk legfőbb feladata, hogy a családban nevelkedő gyermekek szeretetteljes, nyugodt, biztonságos légkörben, igényes körülmények között töltsék napjaikat.

A napi tevékenységek során arra törekszünk, hogy a fizikai szükségletek kielégítése mellett egyensúlyban tartsuk az életkori sajátosságoknak megfelelő önfeledt, szabad játékot, a készségek kialakulását és a képességek fejlesztését. A sokoldalú nevelő-gondozó munkánkkal elősegítjük, hogy egészséges, nyitott, jól kommunikáló gyermekek kerüljenek ki az intézményünkből.

A bölcsődei ellátás 1 vegyes életkorú csoportban történik.

A férőhelyek száma: 12 fő

A gyermekek ellátását 2 kisgyermeknevelő végzi a csoportban.

A Közép-Répcementi kistérség településein élő családoknak is lehetőségük van a napközbeni ellátás igénybevételére.

A szülővel történő fokozatos beszoktatással segítjük a kisgyermekek elválását és beilleszkedését az új közösségbe.

A bölcsődei ellátás igénybevétele előtt lehetőségük van a családoknak a „bölcsőde-kóstolgatót" igénybe venni, amely előre megbeszélt időpontban valósulhat meg.

A hagyományőrzésre épülő Szakmai Programunk és a nevelési év Munkaterve alapján állítjuk össze a havi ill. a heti játéktervezetet. A gyermeköltözőben a szülők megismerhetik a „Mivel ismerkedünk a héten?" fejlesztő felkínálásokat.

A Szakmai Program a hagyományőrzésre épül.

A szülőföldünkre jellemző szokások, hagyományok átörökítésének megvalósítása az évszakokba ágyazva, az ünnepre való ráhangolódással, játékos formában történik a bölcsődében. Az átélt élmények, hagyományok fontosak a gyermekek életében. Hozzásegíti őket ahhoz, hogy minél gazdagabb személyiséggé váljanak.

A családokkal közös programok szervezése erősíti a család-bölcsőde kapcsolatát.

PanaszbejelentésKözadatkereső