Intézmény bemutatatása

Bölcsődei gondozásnevelés

Ellátja 20 hetes kortól három éves korig a gyermekek gondozását, nevelését.
Kistérségi feladatot is ellát a kapacitás határáig.
Férőhelyek száma: 24 fő

Óvodai nevelés

Kötelező felvételt biztosít Csepreg,Tömörd,Tormásliget, Lócs, Meszlen települések közigazgatási területén,de szabad kapacitás terhére más önkormányzatok területéről is fogad gyermekeket.

Férőhelyek száma: 150 fő

6 csoport működik szakemberekkel ellátva. A csoportok vegyes életkorúak.

A beszédhibás gyermekek részére logopédiai foglalkozást biztosít a közoktatási törvénynek megfelelően, az intézményben dolgozó logopédussal.

A sajátos nevelési igényű gyermekek részére integrált nevelést kínál a szakértői bizottság javaslata alapján,megfelelő szakemberek bevonásával.

A gyermek harmadik életévétől az iskolába járáshoz szükséges fejlettség eléréséig -ha a jogszabály másként nem rendelkezik- legfeljebb hétéves koráig az óvoda, a gyermek neveléséhez szükséges teljes óvodai életet magába foglaló keretek között, a családi nevelést kiegészítve ellátja a gyermekek óvodai nevelését.

A Pedagógiai Program szerint különös gondot fordít az egészséges életmód szokásainak kialakítására,az érzelmi nevelés és a szocializáció biztosítására,az életkornak megfelelő értelmi fejlesztés és nevelés megvalósítására.Mindezek mellett kiemelten törekszik a helyi hagyományok ápolására és a népszokások megismertetésére, gyakorlására.

A Csepregi Óvodásokért Alapítvány célja a mindenkori játékfeltételek javítása, az egészséges életmód biztosítása, az óvodai nevelés és oktatás feltételeinek javítása, a súlyosan hátrányos helyzetű óvodáskorú gyermekek támogatása, és a néphagyományőrzés.                                                         

Az alapítvány célkitűzései megvalósítása érdekében az 1997. évi CLVI. tv.26§. c) pontjában felsorolt tevékenységek közül a következőket vállalja:  

1.)  Egészségmegőrzés.
2.) Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.
3.) Kulturális örökség megóvása.

PanaszbejelentésKözadatkereső