Egészséges életmódra nevelés

Az óvodai nevelés egyik legfontosabb feladata az óvodás korú gyermek testi és lelki szükségleteinek kielégítése, fejlődésének elősegítése. Ennek keretében:
 • a gyermek gondozása, testi szükségleteinek, mozgásigényének kielégítése,
 • a harmonikus, összerendezett mozgásfejlődés elősegítése,
 • a gyermek egészségének védelme, baleset-megelőzés
 • a testápolás, az egészségmegőrzés szokásainak alakítása
 • egészséges környezet biztosítása
 • prevenció, korrekció (pl. gyógytorna)

Gondozás:
A gondozás két fő feladata:
1. Az egészséges környezet biztosítása (óvoda helyiségei, udvara)

 • jól megválasztott napirend, mely elegendő teret és időt biztosít a tevékenységekre
 • helyes életritmus kialakítása
 • táplálkozás, étkezés (napi 3x) megfelelő összetételre való figyelés
 • minden délelőtt gyümölcsöt kapnak a gyerekek, heti 2x gyümölcs az uzsonna
 • az étkezések között min. 3 óra telik el
 • testápolás, öltözködés, szokások kialakítása
 • mozgás
 • pihenés, alvás

2. Betegségek, az egészség kisebb eltéréseinek megelőzése, korrekciója. Az egészséges életmód szokásainak megalapozása, alakítása, továbbfejlesztése. A szülők tájékoztatása, közös együttműködés kialakítása az óvodai szokásrendszer alapján. Speciális szakemberek bevonása (orvos, pszichológus, gyógytornász).

Mozgás:
A testnevelés az óvodai nevelés folyamatában a gyermekek egészséges testi- és mozgásfejlesztése útján szolgálja személyiségük fejlődését. Az óvónő feladata a megfelelő mozgás-feltételek megteremtése, amelyek elősegítik a biológiai fejlődést, növelik a szervezet teherbíró, ellenálló és alkalmazkodó képességét. Fontos a jó levegőjű, tiszta környezet biztosítása.
A különböző mozgások elsajátításának folyamatát az óvónő a gyermekek mozgástapasztalatára, játékos kedvére építi, szem előtt tartva, hogy a testnevelés legértékesebb anyaga a mozgásos játék. Lehetőséget ad arra is, hogy ki-ki képességei szerint hajtsa végre a gyakorlatokat. A testnevelési feladatok teljesítésére felhasználja még a mindennapos testnevelést is. (kocogás, futás, fogójátékok, játékos gimnasztika) Az eltérő korosztályoknál más és más követelmény alapján állítja össze a feladatokat. A mozgás megszerettetésében együttműködik a családdal (közös kirándulások, szánkózások) A mozgáshoz fontos a megfelelő öltözék biztosítása, a gyerekek rászoktatása arra, hogy a mozgáshoz kevés ruhát, megfelelő cipőt viseljenek. Nagyon fontos a szabad levegőn való, kötetlen mozgás, ahol a gyermek saját indíttatásból, erejéhez mérten mozoghat. Minél több időt kell biztosítani az udvari játékra. Rossz idő esetén sétával, a betonos udvaron történő játékkal ill. szellőztetéssel biztosítja a friss levegőt a gyerekek számára. A néphagyományok ápolásához szorosan kapcsolódva az óvónő megismerteti a helyi népi mozgásos és versenyjátékokat a gyermekekkel. Prevenció keretében mezítlábas torna is helyet kap a napirendben, erre azért van szükség, mert viszonylag sok a lúdtalpas kisgyerek az óvodában.

A testileg egészségesen fejlődő gyermek 6-7 éves korára eljut az első alakváltozásra. (testarányok, fogváltás, teherbírás, összerendezett mozgás, finommotorika) Mozgását, viselkedését, testi szükségletei kielégítését szándékosan irányítani képes. Önállóan végzi a testápolást, önkiszolgálást, étkezést, öltözködést. Rendben tartja környezetét, játékait, saját személyes dolgait.

Baleset-megelőzés:
2006 nyarán elkészült az udvaron az ütéscsillapító felület, a kisház, hinták, csúszda alatt. Az udvar befüvesítése is sikeres volt. A csoportokban a radiátor előtt védőkorlát van, nincsenek balesetveszélyes eszközök, anyagok a gyerekek környezetében. A mosdókban a felső, magas szekrényekben elzárva tároljuk a takarítószereket, vegyi anyagokat.
EU-KONFORM Elsősegély Felszerelést kapott az óvoda, amely a vezető irodában található, adott esetben könnyen hozzáférhető. 7 fő kapott tanúsítványt a csomag használatához. Az óvoda szoros kapcsolatban áll a gyermekorvossal, telefonon bármikor elérhető.
A gyerekeket is tanítani kell önmaguk és egymás testi épségének megóvására, ezt nap mint nap elmondják az óvónők, a csoportnaplóban is külön tervezik.

Lelki egészség:
Az óvónő feladatai:

 • pszichés klíma biztosítása
 • érzelmi biztonság, tevékenységszükséglet kielégítése
 • rugalmas napirend biztosítása
 • derűs légkör folyamatos biztosítása
 • differenciált bánásmód
 • a másság elfogadtatása
 • kapcsolatok pozitív érzelmi töltése

A lelkileg egészséges gyermek nyitottá válik a világra, elfogadja a másságot, alkalmazkodik a különböző helyzetekhez. Társaihoz türelmes, megértő, szívesen segít a társainak, óvónőnek.  Szeretettel fordul társai felé, vannak barátai, kapcsolatai kiegyensúlyozottak, elutasítja a durvaságot.

PanaszbejelentésKözadatkereső