Játék és tanulás

A játék, mint legfőbb tevékenységi forma az egész óvodai életet áthatja. Erre épülnek fel a mindennapok tevékenységi formái /kezdeményezés, foglalkozás, játékidő/. Arra törekszünk, hogy biztosítsuk a játékhoz a megfelelő, nyugodt légkört, a minél hosszabb, megszakítás nélküli időt.

Állandó és ideiglenes játszóhelyek kialakítására nagyobb mozgásteret teremtünk az együtt játszó csoportoknak. Közvetett irányítással segítjük, hogy a gyerekek kibontakozhassanak a játék során, egyéni elgondolásaikat megvalósíthassák, fantáziájuk, érzelmeik szabadon megnyilvánulhassanak. A játékkedv fokozása érdekében magunk készítjük el gyakran a kiegészítőket a játékhoz. A hagyományőrzés elvéhez hűen sok természetes anyagból készült játékszert használunk. Az alapanyagok (termések, levelek.) gyűjtése csoportkeretek között zajlik. Az új játékok vásárlásánál szem előtt tartjuk, hogy milyen képességet fejleszt, hogy minél sokoldalúbban felhasználható és tartós legyen.

Óvodánkban vegyes életkorú csoportok működnek, ez különösen színessé teszi a játékidőket. Nagy hangsúlyt fektetünk a differenciált bánásmódra, az egyéni sajátosságok, fejlettségi szintek figyelembevételére. Az egyes korcsoportokra általában jellemző játékok nem választhatók szét, szorosan összefonódnak, átfedik egymást. A vegyes életkorból adódóan a kisebbek előbb megismerkednek a szerep-, és szabályjátékokkal. Ugyanakkor arra is törekszünk, hogy a nagyobb gyerekeknek olyan tevékenységformát keressünk a játékon belül, ami őket is tovább fejleszti, gondolkodásra készteti.

A sajátos nevelési igényű gyermekek bevonása a játékba különös gonddal történik. Személyre szabott fejlesztésük a játékon belül is megvalósul. Az óvónők munkáját megkönnyíti ezen a téren a többi gyerek, hiszen empátiájuk, befogadó-készségük nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a sérült gyerekek a játszócsoport szerves részévé válhassanak.

A játék egy másfajta területét alkalmazza a fejlesztőpedagógia, mely az ép értelmű gyerekek részképesség-gyengeségének fejlesztésére irányul. Ehhez szükséges a gyermek képességprofiljának pontos ismerete. Emiatt fejlesztőpedagógusaink csak a saját csoportjukban alkalmazhatják ezeket az eljárásokat, fejlesztő játékokat. Mindez a gyermek alapos megfigyelésén alapul, amelyből kitűnnek az egyes területeken belül mutatkozó részképesség-gyengeségek.

Fejlesztőpedagógusaink Egyéni Fejlesztési Tervet készítenek, amelyet a gyermek anamnézisére, családi hátterének ismeretére, valamint a gyermek csoportban érzékelhető viselkedésére, tevékenységeire, mozgására stb. alapoznak. Pedagógusaink diagnózist nem állíthatnak fel, csak a gyógypedagógus irányítása mellett, a Nevelési Tanácsadó vagy a TKVSZRB vizsgálata alapján kijelölt részképességeket fejleszthetik a megadott módon. A fejlesztés folyamatos, naponta több rövidebb időtartamot ölel fel. A játékon keresztül a gyermek számára észrevétlen módon történik a fejlesztés, amely csak így lehet hatékony és eredményes. Óvodánk fejlesztőpedagógiai bázisóvodaként működik, mely a régióba tartozó óvodákat fogja össze. Így lehetőség nyílik egymás munkájának megismerésére, ismeretek szerzésére, ezzel is segítve a fejlesztőpedagógus munkáját. Pályázatra is a bázisóvodán keresztül van lehetőség, ebből fejlesztő játékokat vásárolunk, amiket minden csoport használhat.

PanaszbejelentésKözadatkereső