Néphagyományőrzés

Óvodánkban a néphagyományok őrzése, megismertetése a gyermekekkel az óvoda Helyi Nevelési Programjában előre rögzített módon történik. A tanév során minden csoport nyomon követi az éppen aktuális nevezetes napokat, s az ezekhez kapcsolódó hagyományokat, szokásokat.

Ennek nyomát minden csoportnaplóban megtaláljuk a szervezési feladatoknál. Ezekre a kiemelt ünnepekre már előrekészül minden csoport verssel, énekkel, tánccal stb. A legfontosabb hagyományaink közé sorolhatjuk a szőlő szüretelést, szüreti mulatságot, András napi disznótort, Lucázást, Karácsonyt, Farsangot, húsvéti locsolkodást, Pünkösdölést.

Az egyéb nevezetes napokkal mindig az aktuális időben ismertetjük meg a gyerekeket. Felhívjuk figyelmüket a naphoz kötődő népi hagyományokra, szokásokra, eszközök használatára illetve az évszakhoz, időjáráshoz, természet változásához való kapcsolatára. Felidézzük a jeles naphoz kapcsolható, gyerekek által is ismert énekeket, mondókákat, találós kérdéseket. Természetes anyagok felhasználásával egyszerű díszeket, eszközöket készítünk, mely valamilyen módon köthető a jeles naphoz. A természetes anyagokkal történő ismerkedés, azok használata egész évben megfigyelhető minden csoportban. A különféle termések gyűjtésében, rendszerezésében maguk a gyerekek is részt vesznek, ezáltal élményeik, ismereteik tovább bővülnek.

Egyes népszokásokat óvodai szinten, közösen elevenítünk fel. Ezek közé tartozik a szüreti mulatság, Karácsony, Farsang, Pünkösd. A közös ünneplés még emlékezetesebbé teszi az eseményt és tovább erősíti a közösségi érzést, egymáshoz tartozást. Természetesen a város népszokásokhoz kapcsolódó programjaiban is aktívan rész vesz az óvoda. Minden évben a lovas kocsin ülve, énekelve a szüreti felvonulás résztvevői vagyunk. Más alkalmakkor az óvoda néptánc csoportja képvisel bennünket. Jellegzetes hagyományőrző ruháikban mindig színvonalas, változatos műsorral lépnek a nagyközönség elé. A néptánc alaplépéseit az óvoda keretein belül heti egy alkalommal Haizler Ákosné vezetésével ismerhetik meg a középső- és nagycsoportos korú gyerekek.

Munkánk során arra törekszünk, hogy a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelően ismertessük meg őket az egyes népszokásokkal, vonjuk be őket a hagyományőrzésbe. Fontosnak tartjuk továbbá a helyi népszokásokkal való ismerkedést. Ehhez segítséget nyújt számunkra Rajczy Mária csepregi hagyományokat tartalmazó gyűjteménye. Az évek során bebizonyosodott, hogy a szülők is örömmel támogatják, segítik az óvodát minden népszokással kapcsolatos törekvés megvalósításában.

Minden évben felkeressük a helyi Falumúzeumot, ahol a gyerekek közvetlenül megismerkedhetnek a régi használati tárgyakkal és a csepregi emberek életébe kapnak betekintést. A helyi Plébánia Hivatallal is szoros kapcsolatot tartunk fenn. Velük kerül megrendezésre évente a hagyományos Szent Miklós nap, amelyen az iskolások is részt vesznek. Emellett alkalmanként (pl. Karácsony körül) ellátogatnak a csoportok a templomba, máskor a kápolnákba.

A helyi néphagyományok megismertetésén túl törekszünk arra, hogy erősítsük a gyerekekben a nemzeti öntudatot, a helyi értékekhez való érzelmi kötődést. Március 15-én a Kopjafánál nemcsak a nemzeti, hanem a helyi hősök emléke előtt is tisztelgünk.
Rendszeres kirándulásaink alkalmával megismertetjük a gyerekeket a város és környéke nevezetességeivel (pl. Szentkúti kápolna, Boldogasszony kápolna, Téglagyári-tó, Halas-tó, Szőlőhegy). Fontosnak tartjuk, hogy példamutatásunkkal felhívjuk a gyerkek figyelmét értékeink megbecsülésére, környezetünk védelmére.

PanaszbejelentésKözadatkereső