ÖSSZEFOGLALÓ A TÁMOP 3.1.4 PÁLYÁZAT SZAKMAI MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

TÁMOP 3.1.4
2009. augusztus 1.

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: VENCZLI MIKLÓSNÉ SZAKMAI VEZETŐ

A Közép - Répcementi Intézményfenntartó Társulás 2009 januárjában pályázatot nyújtott be a TÁMOP-3.1.4/08/2. pályázati felhívásra „Csepreg város közoktatásának megújítása" címmel. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásra érdemesnek ítélte a TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0178 azonosítószámú projekttervet, melynek alapvető célja a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges, az egész életen át tartó tanulás megalapozását szolgáló képességek fejlesztése és a kompetencia alapú oktatás elterjesztése a Dr. Csepregi Horváth János Általános Iskola, Zeneiskola - alapfokú művészetoktatási intézmény, Óvoda és Bölcsőde Közös Igazgatású Közoktatási Intézmény két feladat-ellátási helyén.

Ennek érdekében a pályázatban vállaltuk a kompetencia alapú oktatás módszertanának és eszközeinek széleskörű elterjesztését, a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerűsítését, a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztését és megerősítését, a rendszerben meglévő szelektív hatások mérséklésével, valamint az egyenlő hozzáférés és esélyegyenlőség szempontjainak érvényesítésével.

A projekt végrehajtásának ideje:
2009. augusztus 1 - 2010. augusztus 31.

A projektmenedzsment tagjai:
Dr. Barityné Házi Ottilia - projektmenedzser
Németh Lászlóné - pénzügyi munkatárs
Kovács Károly - projekt asszisztens

Szakmai vezetők:
Pirosné Maróthi Gabriella (óvoda)
Venczli Miklósné (iskola)

 

A projektben összesen 6 tanulócsoport 105 fővel, 3 óvodai csoport 80 fővel és 9 pedagógus vett részt közvetlenül.

2009. szeptember 1-től a 2. b és a 4. b osztályos gyerekeink foglalkoztatása szövegértés-szövegalkotás kulcskompetencia területen, valamint az 1. a és 3. a osztályos tanulóink foglakoztatása matematika-logika kulcskompetencia területen teljes tanórai lefedettséget biztosító kompetencia alapú oktatási programcsomag alkalmazásával történt Borsfainé Tamás Eszter, Venczli Miklósné, Dosztálné Ambrus Anna Melinda és Bodorics Ernőné vezetésével. Szociális-, életviteli és környezeti nevelés kompetencia területen Selmeczyné Tolvaj Andrea és Farkas István az 5. a és az 5. b osztályokban valósította meg a B programcsomagot.

A Katica, a Maci és a Nyuszi csoportokban Haizler Ákosné, Pirosné Maróthi Gabriella és Rabiné Horváth Nóra alkalmazta az óvodai kompetencia programot.

A kilenc megvalósító pedagógus példaértékű munkáját a szakmai felkészültség, innovatív hozzáállás jellemezte az év során. A 2009/2010-es tanévben az óráik, foglalkozásaik 25%-ában infokommunikációs technológiát alkalmaztak.

A pályázatban vállaltuk, hogy a tantárgytömbösítés módszertannal szervezett tanórák aránya a kötelező tanórai foglakozások teljes intézményi keretéhez képest ebben a tanévben eléri az 5%-ot. Ezen indikátor megvalósítása érdekében az ötödik évfolyamon 2010. január 18-tól a matematika, a magyar tantárgyakat tömbösítve tanították: Tóthné Takács Tünde és Szalai Gábor. Így a tanév végére sikerült teljesíteni a vállalt 5%-ot.

A tantárgyi bontás nélküli műveltségterületi oktatás a 2. b osztályos magyar órákon valósult meg.

Az oktatási programok, újszerű tanulásszervezési technikák alkalmazását segítő, kulcskompetenciák fejlesztését támogató modern pedagógiai módszereket alkalmaztunk, mint például:
- Moduláris oktatási programot az implementáló osztályokkal az Egészséges életmódra nevelés címmel,
- Témahetet az 5. b osztállyal a Szántóföldek növényei és a háziállatok témában,
- Három hetet meghaladó projektet a 4. b osztállyal Tavaszi ünnepkör, hagyományok, népszokások tárgykörben,
- Saját innovációs tevékenységet az óvodai csoportokban az Ősz kincsei címmel,
- Környezettudatos magatartás című programot az óvodában.

 

A Laptop-program elindításának (2010/2011-es tanév) feltételeként hat pedagógus átdolgozta a tantárgyak helyi tantervét, s a 2010/2011-es tanévben ez alapján dolgozik a 6. a és 6. b osztályokban.

A felsorolt intézményi innovációkat közzétettük az Educatio honlapján is.

A pályázatban intézményünk három „jó gyakorlat" megvásárlását vállalta, s hospitálásokon, műhelymunkákon tapasztalatainkat kicserélve, hasznosítva valósítjuk meg a jövőben az új oktatási gyakorlatorientált módszereket.

A tanév végére elkészültek a kötelezően vállalt dokumentációk (Pedagógiai program, helyi tantervek) módosításai, melyeket a tantestület elfogadott, s a fenntartó jóváhagyott.

A tanév során a pedagógusok munkáját szaktanácsadó-mentorok, a projektmenedzsment munkáját folyamat-tanácsadók, a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ munkatársai segítették.

Komplex intézményi szaktanácsadó: Módos Tibor

IKT helyzetelemző szaktanácsadó: Dr. Koreczné Kazinczi Ilona

Intézményi folyamat-tanácsadók:
Eszterág Ildikó
Dr. Horváth Zoltánné

Kompetencia területi mentor-szaktanácsadó:
Eszterág Ildikó
Nagy Vilmosné
Szabóné Harlai Katalin

IKT mentor-szaktanácsadó: Simon Zoltán

 

Teljes összefoglaló letöltése itt.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

ÁLTALÁNOS ISKOLA

> Általános tejékoztató
> Tájékoztató
> Tavasz projekt
> Egészséges életmódra nevelés (moduláris oktatóprogram)
> Témahét 2010.04.12-16. (Háziállatok és szántóföldi növények)

A laptop program IKT-val támogatott tanmenetei

> IKT Német nyelv 6. o. tanmenet
> Német nyelv 6. o. tanmenet
> Magyar nyelv 6. o. tanmenet
> Matematika 6. o. tanmenet
> Történelem 6. o. tanmenet
> Rajz 6. o. tanmenet

Műveltséterület tantárgyi bontás nélküli oktatása a 2.b osztályban

> Tanmenet
> Óravázlat 2. b

 

ÓVODA ÉS BÖLCSÖDE

> Az ősz kincsei - szüret
> Kompetencia alapú nevelés
> "Együttélés a természettel" A környezettudatos magatartás kialakításának programja (önálló innováció)

 

FOTÓGALÉRIÁK

> Projektnyitó rendezvény
> TÁMOP szülői tájékoztató
> Digitális taneszköz bemutató
> Nyiltnap
> Órarészletek (1.A, 2.B, 3.A, 4.B, 5.A, 5.B)
> Együttélés a természettel

 

A VAS NÉPE ÉS A CSEPREGI POLGÁR ÚJSÁGBAN

Csepregi Polgár
2009. szeptemberi szám
Vas Népe
2009.szeptember 9-i szám

 

 

PanaszbejelentésKözadatkereső